Eldsjälar

Han jobbar heltid, men hinner ändå sjunga i Motettkören varje vecka och ett antal helger varje år.

Foto: Argument

VECKANS KRÖNIKA

Ska kören ackompanjeras till jazz, gospel eller klassiskt sitter han vid orgeln eller pianot. På helgerna tjänstgör han ofta ute i någon landsbygdsförsamling, där kantorn blivit sjuk eller behöver ta ledigt.
    Hur många musikkonstellationer han ingår i utöver detta vet jag inte, men när stadens storband gav en jazzkonsert nyligen var det han som satt vid pianot.
   Han missar aldrig en övning med kören. Jo förresten, han var borta tre veckor i följd i våras. Då var han visst gästföreläsare i matematik på universitetet i Addis Abeba.

Barngrupp och basar
Hon serverade kaffe senast jag var i den kyrka jag brukar gå till när jag inte själv tjänstgör. Jag vet också, att hon leder en av kyrkans barngrupper en kväll i veckan.
    Vidare ingår hon i kommittén som ansvarar för basaren med mera Dessutom rycker hon ofta in när någon är sjuk bland personalen på förskolan, där hon jobbade innan hon gick i pension.
    Så ofta hon hinner far hon iväg och tar hand om något av de många barnbarnen, när de är sjuka. Att dessa sedan är utspridda till Partille, Berlin och Milano tycks inte utgöra något hinder.

Satt upp skyltar
”Jag kan hämta upp med följebilen halvvägs” säger han.
    ”Hittar du då?” undrar en av pilgrimsvandrarna som fått ont i ett knä under gårdagens etapp och nu inte vet om hon klarar gå hela sträckan nästa dag.
    ”Jag hittar nog” säger han med ett småleende. Jag vet att det stämmer, för det är han som dragit sträckan genom skogen och satt upp alla skyltarna. Dessutom går han pilgrimsleden några gånger varje sommar för att släpa undan kullfallna träd, eller räta upp stolpar som fallit omkull.
    Han är pensionerad folkskollärare, som det hette förr. Utöver detta vet jag att han är med i Missionskyrkan där han sitter i styrelsen och har andra uppdrag. I kommunens socialnämnd, fritids- och kulturnämnd har han suttit många år.
    Och när hembygdsföreningen vartannat år ger ut en omfattande skrift med beskrivningar över gamla torp, hålvägar och annat intressant så är han med i redaktionskommittén och gör det mesta av arbetet.

Hur blir det nu?
Jag bara älskar sådana här eldsjälar! Hur skulle våra kyrkor, föreningar och kommuner fungera utan dessa? De tycks alltid ha ett par extra timmar över varje dygn, timmar som de fyller med ideellt arbete som om det vore hur enkelt och självklart som helst.
    Men hur blir det i framtiden, när de är borta? Vi får be till Gud att han kallar nya medarbetare till alla dessa uppgifter som behöver göras för det gemensamma bästa.
    Alla behöver inte vara den sortens stålmän eller superkvinnor som de  tre jag beskrivit här ovan. Men om många gör något, blir det faktiskt väldigt mycket gjort. Och man kan ha roligt, mycket roligt, på vägen!

Av Agne Josefsson, präst och pilgrim
Publicerad 10 november 2016