Dopfunt

I Skara stift finns många dopfuntar bevarade från medeltiden. I koret i Norra Lundby vackra medeltidskyrka står den här dopfunten av sandsten. Från början var den säkerligen placerad nära kyrkans ingång istället då man på den tiden inte fick ta med det odöpta barnet in i kyrkorummet. Funten är huggen omkring år 1150, troligen av samma bildhuggarverkstad som arbetat i Skara domkyrka och i Forshems kyrka.

Dopfunten i Norra Lundby kyrka har en fyrsidig fot och en cylindrisk överdel (cuppa), täckt av uttrycksfulla figurer i relief. Figurerna är grupperade i olika scener ungefär som i en serietidning: Jesu födelse, de vise männen, Herodes, barnamorden i Betlehem och flykten till Egypten. I många av stiftets gamla dopfuntar och även i denna, finns ett litet hål i funtens botten. Det är ett uttömningshål, som hjälper oss att datera dopfunten. Under den första kristna tiden i vårt land doppades hela barnet ner i dopvattnet. Efter dopakten lät man vattnet rinna ut via uttömningshålet och direkt genom ett hål i golvet.  

Omkring år 1250 skedde en del liturgiska förändringar i svenska kyrkor, förändringar som förstås satte avtryck i kyrkorummen. Bland annat började prästen ösa vatten på dopbarnets huvud på samma sätt som idag. Inuti dopfunten placerades ett fat, som man sedan tömde. Dopfuntar tillverkade efter ca 1250 saknar därför uttömningshål.

Textunderlag från Inga Kajsa Christensson, stiftsantikvarie