Dop på teckenspråk.

Vill du boka ett dop på teckenspråk?

Kontakta Skara stifts teckenspråkiga präst Barbro Lilja Brattgård, mobil 076-803 41 03 eller e-post, barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

När ni tillsammans har hittat en lämplig dag, tid och plats för dopet får du hjälp med själva bokningen. Tänk på att det inte bara är små barn som döps i Svenska kyrkan. Även en vuxen person som inte har blivit döpt är välkommen att boka samtal med prästen för att eventuellt senare bli döpt