Foto: Carla Karlsson

Diakoner och präster manades att laga världen

När nio präster och diakoner vigdes i Skara domkyrka på söndagen fick de ett motto för sitt arbete. De uppmanades att laga världen av biskop Åke Bonnier.

Detta motto är nästan tvåtusen år gammalt och myntades ursprungligen på hebreiska där det heter ”Tikkun olam”.
  – Det är till detta som vi är kallade av Gud själv. Vi ska leva våra liv så att vi är med och lagar världen. Vi ska bidra till mening i meningslöshetens tid, bygga upp där destruktion råder och älska där hat råder, sade biskopen bland annat.
    Han talade i en kyrka där dörrarna stod vidöppna mot sommaren. Även musiken gick i sommarens tecken, inte minst genom medverkan av domkyrkokören och Trollhättans finska kyrkokör. Dessutom var det en ovanligt färgstark gudstjänst eftersom det var pingstdagen. Då går delar av prästernas och diakonernas kläder i rött.

Fullsatt i kyrkan
Många intresserade hade kommit till gudstjänsten och det var fullsatt intill sista extrastol. Framme vid altaret var det också trångt, för det var ovanligt många som vigdes till präster och diakoner.
   Totalt var det nio personer som tog steget till tjänstgöring i stiftets församlingar. Sin formella examen hade de klarat av på fredagen. Gudstjänsten handlade för deras del därför om att få ta emot de synliga bevisen på uppdraget, och för att få kyrkans och Guds välsignelse.

Samhällets rädsla
Biskopen påminde dem om att de får verka i en värld som inte alltid förstår vad kristen tro handlar om.
   – Ni sänds ut i ett samhälle där det finns en rädsla för det som inte går att ta på. Det är ett samhälle mer och mer präglat av oro för det annorlunda, en sorts blindhet för det som är större. Det är därför som offentlig religionsutövning känns hotfull, sade han.
   Därför betonade han att uppdraget är att vara med att laga och reparera vår omvärld, och han pekade också ut vägen för att kunna göra detta.
   – Det handlar om att hela tiden se på vår medmänniska med kärlekens blick. Det gäller också de vi har svårt för och de som inte delar vår egen uppfattning. Det är ju alltid lätt att tycka om dem som är som en själv. Men Jesus kallar oss att älska alla, underströk han.

Nio vigdes
Av de nio som vigdes är fyra präster och fem diakoner. De fyra prästerna är Doris Danielsson, som ska arbeta i Sävare församling, Maria Dufberg, Lidköpings församling, Riki Kuivalainen, Trollhättans pastorat och Martin Åhlfeldt, Tibro pastorat.
   De fem diakonerna är Elizabeth Erlandsson, Vårgårda pastorat, Frida Gustafsson, Ulricehamns pastorat, Carolina Hurtig Länsman, Trollhättans pastorat. Maritha Johansson Kjell, Vänersborg och Väne Ryrs församling samt Emelie Skogholm, Vårgårda pastorat.

Foto: Carla Karlsson