Det koreanska exemplet

Den som till äventyrs följt mina texter här på Skara stifts hemsida vet att jag avskyr att vara pensionär. Men nu börjar jag hitta vissa fördelar.

VECKANS KRÖNIKA

Man får tid att läsa till synes helt onyttiga men kolossalt intressanta texter. En amerikansk site Academia.edu låter forskare dela med sig av sina texter. Som läsare talar man om vad man är intresserad av, sedan fylls inboxen med länkar till relevanta artiklar.
  Jag har valt kulturvetenskap. Ett område där vetenskapliga artiklar ofta är begripliga, välskrivna och intressanta.

Nördigt
Själv har jag snöat in på koreansk filmproduktion under 1930-talet, jodå det finns mycket skrivet om det. När jag hittar något extra intressant och berättar det för mina bekanta så bara stönar de i förtvivlan.
   Men mitt i det nördiga så hittar man något av mer allmänt intressant. Jag har just läst några akademiska artiklar om den kristna missionens betydelse för Koreas utveckling.

Ockupation och inbördeskrig
Ledare för kristna samfund var aktiva i kampen mot den japanska ockupationen (1910-45), vilket inte alls var självklart. Många intellektuella såg nämligen ockupationen som vägen till det moderna. Åter andra valde en västerländsk och kristen väg.
   Det var i missionsskolorna som flickor fick utbildning. Det var i dessa skolor som det inhemska alfabetet återuppväcktes för att ersätta elitens svårinlärda skrivspråk baserat på kinesiska tecken. Den kristna missionen bidrog till att Korea fick ett allmänt skolväsende.
   De kristna organisationerna gav kvinnor viktiga och synliga roller och uppgifter. Att kvinnor i dagens Sydkorea har framträdande positioner är till en del förklarat med den kristna missionen.

Från misär till välfärdssamhälle
Vid tiden för förra sekelskiftet var huvuddelen av befolkningen analfabeter och levde närmast i misär. Slaveriet avskaffades först under 1800-talet. Den feodala överklassen byggde sin makt på kinesisk-konfuciansk kultur, ämbetsmannatraditioner och militärväsende.
   Sydkorea är idag ett rikt, välmående och demokratiskt land. Befolkningen är en av världens mest välutbildade. För ett land, som var under japansk ockupation 1910-45, och som genomled ett förödande inbördeskrig 1950-53 är utvecklingen enastående.

Kamp för demokrati
De kristna krävde att staten inte skall lägga sig i samfundens liv. Självständiga kyrkor är en förklaring att de det auktoritära regimerna i landet kunde ersättas med ett demokratiskt styre. Kristna var ledande i kampen mot diktatur på samma sätt som de varit aktiva i kampen mot den japanska ockupationen.
Forskaren Kirsten Kim framhåller att ett viktigt kristet bidrag till Koreas utveckling är tankar och idéer om egenmakt, vision och hopp om ett nytt och bättre samhälle.
En annan forskare, Donald L. Baker, menar att det är allt för lätt att enbart fokusera på politik, ekonomi och sociala frågor vid studier av ett lands utveckling. Exemplet Korea visar på religionens betydelse.

Av Sten Dellby, Äspered

Artiklar jag läst:
Chritianity´s Role in the Modernization and Revitalization of Korean Society in the Twentieth-Century, Kirsten Kim, bidrag till konferensen “Religion and Development, Crises or New Opportunities?”, Vrije Universiteit, Amsterdam, 14-15 June 2007
Protestantism, Education and the Nation: The shifting location of protestant schools in modern Korea, Kyuhoon Choo, Acta Koreana, vol 19, 2016
The impact of Christianity on modern Korea: An overview, Donald L. Baker, Acta Koreana, vol 19, 2016
Snabbfakta: Sydkoreas befolkning omfattar 51.4 millioner varav varav 56,9% säger sig inte ha någon religon, 19.7% uppger protestantisk trostillhörighet 7,9% katolsk och 15,5 buddistisk. Parallellt lever dock en del konfucianska traditioner kvar hos stora delar av befolkningen. (CIA:s factbook)

 

      

Detta är en krönika där skribenten själv svarar för de åsikter som framförs.