Konfirmation på teckenspråk

Alla personer som använder teckenspråk är välkomna till den teckenspråkiga konfirmandgruppen.

Det spelar ingen roll om du definierar dig själv som döv, hörselskadad eller hörande. Det är teckenspråket som kommer att vara grunden i vår gemenskap. Alla i åldern från 14 år och uppåt är välkomna.