Foto: Catharina Sundqvist

Christina och Erik nya hedersprostar

Skara stift har fått två nya hedersprostar, Christina Lövestam från Alingsås och Erik Långström från Skara. Utnämningen är ett tecken på uppskattning för deras insatser.

Hedersprost är en titel som biskopen kan dela ut till präster för förtjänstfulla insatser. Ofta handlar det om sådant som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Själva titeln innebär inget för yrkesutövningen utan är en ren hedersbevisning.

Det är biskopen som själv avgör vem som ska bli hedersprost. Det finns inget särskilt regelverk utan bygger på sedvana inom kyrkan.

Psalmförfattare

Christina Lövestam utnämns med anledning av ett för Skara stift betydelsefullt förnyelsearbete rörande Svenska kyrkans sång- och psalmskatt. Hon har bland annat arbetat som komminister i Alingsås pastorat.

– Att mitt psalmförfattande uppmärksammas är roligt, att någon annan ser mitt bidrag som betydelsefullt, säger hon.

Nio av hennes psalmer finns med i psalmbokens tillägg respektive Psalmer i 2000-talet. En av dem sjöngs vid torsdagsmässan i Skara domkyrka efter vilken hon och Erik Långström utnämndes till hedersprostar, psalm 763 "Du vänder ditt ansikte till mig".

Idégivare till klockspel

Erik Långström utnämns med anledning av en för Skara stift omistlig pastoral kulturgärning som lett fram till ett klockspel i Skara domkyrka. Han var under många år kyrkoherde i Husaby pastorat.

– Vi var många som arbetade för klockspelet som invigdes 2014, men jag kom med idén och var med och drev projektet, säger han, och framhåller samtidigt att att domkyrkan ska ses som hela Skara stifts kyrka och att församlingar och pastorat i hela stiftet samt Skarabor- och företag bidragit ekonomiskt till det.

Fyra gånger per dag, med undantag för fem gånger på lördagar, ljuder det ut över nejden.

Vill fortsätta med traditionen

Detta var första gången som biskop Åke Bonnier utsåg hedersprostar, en tradition han hoppas få fortsätta med.

– Det är ett sätt att markera och högtidlighålla präster som gjort något extraordinärt utöver att vara duktiga präster, säger han.

– Christinas och Eriks arbete är berikande både för Skara stift och hela Svenska kyrkan. Det är en stor glädje för mig att få utse dem till hdersprostar.

Catharina Sundqvist