Pilgrimsmärket för Skara stift

Nu har Skara stift ett eget pilgrimsmärke! Det så kallade Brynolfsmärket kan användas till pilgrimsleder i stiftet. Märket är inspirerat av en gjutform från biskop Brynolfs tid på 1200-talet.

I Skara stift är intresset för pilgrimsvandringar och pilgrimsleder stort. Många leder ansluter till eller är en del av Sankt Olofsleden till Nidaros/Trondheim. Men kriterierna för att en led ska få bära Sankt Olofs namn strikta. Därför har det efterfrågats en ledmärkning för leder som inte har koppling till Sankt Olof. Det är bakgrunden till att stiftet nu har ett eget pilgrimsmärke.

Om brynolfsmärket

Märket bär namn efter biskop Brynolf, som var biskop i Skara 1278-1317. Han ska ha vandrat till Skara med en tagg från Kristi törnekrona, en anledning till att Skara domkyrka blev ett viktigt pilgrimsmål på medeltiden. Enligt legenden blev törntaggen senare inmurad i en av domkyrkans väggar för att undgå att bli konfiskerad av Gustav Vasa under reformationen.

Märket har ett större kors med ett Andreaskors (krysskors) i mitten. Det stora korset påminner om ett ”klöverbladskors” med en trepassform längst ut på varje korsarm. Denna trepassform, eller klöverblad, symboliserar treenigheten.

Gjutformen

Gjutformen som inspirerat till märkets utseende hittades i Lödöse 1971. Den är 9,4 centimeter lång och korset är tre centimeter. Formen har också ytterligare ett hängkors, en sländtrissa  och två runda hängsmycken. Någon har alltså framställt smycken som kanske också skulle åkalla Guds beskydd – ett smycke att bära med sig på pilgrimsfärden?

Första Brynolfsmärkta leden finns i Floby

Den första leden i stiftet som märkts med Brynolfsmärket är Vilskeleden i Floby pastorat. Den möter S:t Olofsleden på två ställen och kommer att invigas den 6 juni 2021. Leden är ca 40 km och går från Jäla till Östra Tunhem, via Grolanda, Floby och Gökhem. Läs mer på Floby pastorats webbplats  

Gjutformen, källa: Lödöse museum

Vill du veta mer?

För mer information om leder och märkning med Brynolfsmärket, kontakta Anders Blom, tfn 0511-26230.