Foto: Tomas Jarvid

Bordssamtal i Skara stift

Martin Luther höll så kallade bordssamtal. Under 2017 blir det bordssamtal med biskop Åke Bonnier och inbjudna gäster vid åtta tillfällen runtom i Skara stift.

Bordssamtal under hösten


13 September 19.00 på pumphuset, borås

Bordssamtal med musik. "En tango för den fattige", musik och berättelser med Eva Erlandsson och Ulf Bornstein, inleder kvällen. Därefter samtalar biskop Åke Bonnier och konstnärerna med publiken. Mat och dryck finns att köpa. I samarbete med Svenska kyrkan i Borås och Göteborgs räddningsmission.

27 september 19.00 på stadsbiblioteket i Ulricehamn

Tema: Den heliga boken.
Samtal mellan imamen Smajo Sahat och biskop Åke Bonnier.

18 oktober i christinae kyrka, Alingsås

Biskop Åke, Skara stift och Anders Kompass, Utrikesdepartementet samtalar om civilkurage och samhällsengagemang. Moderator: Eva Staxäng, Göteborgs Universitet. Inledning: Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde. (Taizémässa i kyrkan 18.30)