Åke Bonniers biskopsvapen

Åke Bonniers biskopsvapen är en kombination av hans personliga vapen och Skara stiftsvapen. De finns infogade i de fyra fält som utgör själva vapenskölden.

Personlig kommentar om biskopsvapnet

Så här kommenterar biskop Åke själv innebörden av dessa symboler:

”Kristusmonogrammet i skölden, i kräklan och med antydan i mitrans linjer är uttryck för den tro på Jesus Kristus som bär mig. Solus Christus, säger Martin Luther. Jag vill, i samklang med det, i ord och handling, i mitt liv och i min gärning, tala tydligt om Jesus och inspirera andra att göra detsamma.

Foto: Skara stift

Till detta har jag både som präst och biskop vigt hela mitt liv. Jesus själv talar också om att vi får ha Honom mitt ibland oss (Matt 18:20). Kristusmonogrammet mitt över den öppna boken vittnar om detta.

Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörighet där boken, i över 200 år, spelat en central roll. Naturligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas Bok. Bibeln ska vara en öppen bok, läst, tolkad och levd i det enskilda och kollektiva livet. Därför är boken öppen. Sliten snarare än sluten.  

Den röda färgen var betydelsefull i min barndom, min favoritfärg. Färgen är också Andens, martyriets och kärlekens färg. Må den heliga Andens vind fortsätta att blåsa över Skara stift och må vi alla vara 'martyrer' (av nytestamentlig grekiska martyria - vittne) som vittnar om vår Herre i och genom den ömsesidiga kärleken som alltid tar initiativet. Genom allt detta, och ännu mer, får vi ge Jesus äran!”

Mitrans linjer antyder delar av ett Kristusmonogram. Kräklans övre del, den öppna öglan bildar tillsammans med de korslagda strålarna, också de, samma monogram.
Biskopsmottot Ge Jesus äran i blått på det silverfärgade bandet nedanför skölden är hämtat från Bo Setterlinds psalm nr 17 i den svenska Psalmboken.

I Åke Bonniers personliga vapen syns på röd botten en öppen bok i silver och ett Kristusmonogram i guld.