Foto: Josefin Roos

Biskopsval 2024

2024 får Skara stift en ny biskop och 20 mars valdes Ulrica Fritzson till Skara stifts nästa biskop. Här hittar du information om valet.

Lär känna biskopskandidaterna

Här kan du läsa om de sex biskopskandidaterna och ta del av inspelade presentationer samt utfrågningarna från hearingen på Falköpings stadsteater 6 mars.

Valomgång 1

Här kan du läsa mer om den första valomgången i biskopsvalet som äger rum den 20 mars. Valet är offentligt, vilket innebär att vem som helst har rätt att närvara.

Viktiga datum för biskopsvalet

Här kan du ta del av tidsplanen för biskopsvalet.

Ta del av hearingen digitalt

6 mars genomfördes en hearing i Falköping då biskopskandidaterna frågades ut av Charlotte Frycklund, Eva Klang Staxäng och Axel Lindgren. Intervjuerna finns tillgängliga digitalt via Youtube.

Presentation av biskopskandidaterna

Ta del av inspelade presentationer av biskopskandidaterna. Filmerna finns publicerade på Skara stifts Youtubekanal.

En arbetsgrupp förbereder hearingen inför biskopsvalet

6 mars genomförs en hearing då biskopskandidaterna kommer att intervjuas. Inför den har en grupp satts samman för att arbeta med förberedelserna och genomförandet. Här kan du läsa mer och om hur du kan bidra till frågor inför hearingen.

Åtta personer nominerades inför biskopsvalet i Skara stift

Biskop Åke lägger ner staven och går i pension i september och innan dess ska det väljas en ny biskop. Fram till och med 22 januari var det möjligt att nominera personer inför nomineringsvalet. Här presenteras de som nominerats.

FAQ - Biskopsval

Hur går det till när en biskop väljs? Det är kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till.

För dig som ska rösta i biskopsvalet

2024 ska en ny biskop väljas i Skara stift. Här finns information för dig som har rösträtt i biskopsvalet.

Biskopen leder stiftet

Biskopen är stiftets ledare i flera avseenden. I biskopsämbetet löper tre olika linjer av kyrkans arbete samman.