Foto: Josefin Roos

Biskopsval 2024

Hösten 2024 får Skara stift en ny biskop och val av ny biskop sker våren 2024. Här hittar du information om valet och de olika delarna.

Viktiga datum för biskopsvalet

2 maj 2023 beslutade stiftsstyrelsen om viktiga tidpunkter för biskopsvalet i Skara stift. Valet genomförs våren 2024. Här kan du ta del av tidsplanen för biskopsvalet.

FAQ - Biskopsval

Hur går det till när en biskop väljs? Det är kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till.

Biskopen leder stiftet

Biskopen är stiftets ledare i flera avseenden. I biskopsämbetet löper tre olika linjer av kyrkans arbete samman.