Biskopsbrev om nattvarden

Svenska kyrkans biskopar har publicerat ett nytt biskopsbrev med titeln ”Fira nattvard”. Det behandlar teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv, men också vanliga praktiska och pastorala frågor som vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässans slut. Ta del av brevet här!

Biskopsbrevet vänder sig i först hand till Svenska kyrkans församlingar och präster. Det är ett redskap att samtala om vad nattvarden betyder, vilken roll den spelar och vilka traditioner som finns. I brevet hänvisas också till bibelställen och psalmverser som man kan studera och diskutera vidare.
– Gudstjänsten är ju hela församlingens gudstjänst, så därför är det viktigt att alla som firar nattvard eller skulle vilja delta i gemenskapen kring nattvardsbordet har ett bra material att reflektera över, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Nattvard har firats genom hela kyrkans historia, men förståelse och praxis har varierat över tid. Dop och nattvard är de två sakrament som finns i evangelisk-lutherska kyrkor som Svenska kyrkan. Biskopsbrevet om nattvarden kan ses som en fortsättning på det biskopsbrev om dopet som kom 2011.
– Brevet lyfter fram den motivrikedom i nattvardsfirandet som förenar de flesta kyrkorna idag. Det är viktigt med gemenskap i och bortom tid och rum, kraft, glädje och hopp, säger ärkebiskopen.

Svenska kyrkan satsar just nu kraftfullt på lärande och undervisning. Både dop och nattvard ger uttryck för det som är centralt i kristen tro; berättelsen om hur Gud älskar världen och mänskligheten, själv blir människa i Jesus Kristus, delar livet, lider döden, besegrar den genom sin uppståndelse och ger oss hopp och handlingskraft att leva i världen och ta ansvar i den.
– Svenska kyrkan har varit med om en nattvardsväckelse. I dag firar vi fler gudstjänster med nattvard och fler gudstjänstdeltagaretar emot nattvarden än för bara några decennier sedan, säger ärkebiskop Antje.  

Biskopsbrevet ges ut i tryckt form och finns tillgängligt som pdf.
Du kan ladda ner brevet här!