Foto: Josefin Roos

Biskopens ungdomsrådgivare

Under det kommande året kommer biskop Åke att få hjälp av fyra ungdomar som på ett särskilt sätt ska följa med biskopen och ge råd och nya perspektiv. Biskopens ungdomsrådgivare sänds ut i samband med en mässa i Skara domkyrka torsdag 25 maj 18.30.

De ungas perspektiv i biskopens uppdrag

Barn- och ungdomsperspektivet har alltid varit centralt i kyrkans uppdrag. Biskopen är stiftets främsta andliga ledare och under det kommande året kommer biskop Åke att få input och hjälp från fyra ungdomar som ska dela tankar och erfarenheter med biskopen och komma med nya perspektiv. Det är ett sätt att ge barn och unga en tydligare plats i kyrkan och ger även unga en större kännedom om vad en biskop gör.

Genom att följa med på olika uppdrag och diskutera med biskopen kommer ungdomsrådgivarna på så vis att bidra till att frågor som är viktiga för unga också får ett större utrymme. 

-Att vara biskop för ett stift är också att vara de ungas biskop. Att då ta sig tiden att samtala med och lyssna på de som är unga är oerhört viktigt och jag är väldigt glad att vi har en biskop som skapar utrymme för sådana samtal, säger Lisa Gerenmark som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkas Unga i Skara stift.

Biskopens ungdomsrådgivare kommer följa med biskop Åke på vissa av hans uppdrag. Bland annat kommer de närvara under kyrkomötet och på en av biskopsvisitationerna. De kommer även finnas till stöd för biskopen i andra sammanhang för att ge input och sina perspektiv in i biskopsuppdraget. 

-De unga är kyrkans framtid och borde än mer på allvar vara kyrkans nutid och därför behövs de ungas perspektiv på alla nivåer i kyrkan. Jag ser mycket fram emot att få in unga personers perspektiv i mitt biskopsuppdrag genom samtal och engagemang på olika sätt under det kommande året.  De ungas röster måste höras i den kyrka som också är deras. Jag ser fram emot att få ny kunskap och erfarenhet ur deras perspektiv och hoppas att de också kan berikas genom sitt nya uppdrag, säger biskop Åke. 

Ett pilotprojekt som utvärderas

De ungdomsrådgivare som sänds ut nu är en del av ett pilotprojekt som kommer utvärderas efter detta år. Faller det ut väl kan det vara så att ungdomsrådgivare även fortsättningsvis kommer finnas till stöd för biskopen. 

Fyra ungdomar från olika delar av stiftet

Under detta första år är det följande personer som kommmer vara biskop Åke Bonniers ungdomsrådgivare:

Månia Bengtsson

Foto: Josefin Roos

Lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga: Lidköping

Sysselsättning: Sjuksköterska

Förväntan inför uppdraget:
-Utbytet handlar om att ge och ta. Jag ser fram emot att lära mig mer om hur biskopen arbetar och även ge förslag som kan vara ungdomar och kyrkan till gagn i framtiden. 

 

Viggo Isberg

Lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga: Skara 

Foto: Josefin Roos

Sysselsättning: Studerar på gymnasiet

Förväntan inför uppdraget: 
-Det ska bli kul att se många delar av stiftet och att jobba tillsammans med biskop Åke.

Filip Nilsson

Lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga: Skara

Foto: Josefin Roos

Sysselsättning: Studerar på gymnasiet

Förväntan inför uppdraget:
-Det ska bli roligt att väga in ungas perspektiv och att ge unga en annan röst.

Thea Westermark

Lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga: Floby

Foto: Josefin Roos

Sysselsättning: Studerar till lärare

Förväntan inför uppdraget:
-Min förväntan är att få vara med och göra ungas röster hörda och ge unga en större plats i kyrkan.