Foto: Magnus Aronson/ikon

2018: Biskopen skriver brev om nattvarden

För fjärde året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna gång handlar det om nattvarden.

– Jag hoppas att 2018 ska vara ett år där vi kan samtala om nattvarden och fira gudstjänst med nattvard oftare tillsammans, skriver biskopen.

Han konstaterar att nattvarden är ett uttryck för gemenskap. Det är något man gör tillsammans med andra människor. Men inte bara med de som finns i samma lokal. I varje stund firas det nattvard någonstans på jorden och därför är man del i en större gemenskap. Denna sträcker sig över både tid och rum och omfattar kristna i alla tider.

Delas ut i stiftets församlingar

Brevet som fått namnet "Till glädje, i kärlek bjuden" gavs ut till första advent när det nya kyrkoåret inleddes. Det är sedan tänkt att kunna användas under hela året som underlag för tankar och samtal.

Biskopen har tidigare gett ut brev om Fadern, Sonen och Anden. Årets brev trycks på tre språk. Utöver svenska blir det tillgängligt på finska och engelska.

Brevet kommer att delas ut i samband med gudstjänster och andra samlingar under advent och jul. Dessutom kan det laddas ner här nedan i de olika språkversionerna. Önskar någon att få ett tryckt brev går det bra att vända sig till stiftskansliet.

Till glädje, i kärlek bjuden   
Joy through love shared   
Rakkaudella, iloon kutsutut