Foto: Catarina Tidström

Biskopen skriver brev om Gud Fadern

Gud som fader och skapare är temat för det biskopsbrev som Åke Bonnier skrivit till församlingarna i Skara stift.

Brevet kom ut till första advent när det nya kyrkoåret började. Det är tänkt att kunna användas under hela året som underlag för tankar och samtal.

Biskopens brev om Gud Fadern är en fortsättning på brevet om Jesus. Årets brev finns på tre språk, utöver svenska är det tillgängligt på finska och engelska. Det sistnämnda är för att bland annat nyanlända flyktingar ska kunna få del av biskopens tankar.

I brevet behandlar Åke Bonnier olika aspekter på Gud som Fadern och Skaparen. Bland annat skriver han om att Guds väsen är relation.

– Redan i begynnelsen, före all tid, relaterade Gud, skriver han bland annat.

I slutet av brevet finns också ett antal frågor som kan användas som utgångspunkt för samtal kring de ämnen som behandlas.

Brevet kan laddas hem det här nedanför.

Ett brev från biskop Åke Bonnier i adventstid
    
Kirje piispa Åke Bonnierilta Adventtina   
A letter in Advent from Bishop Åke Bonnier