Foto: blitzmaerker/pixelio.de

Biskopen skriver brev om den heliga Anden

För tredje året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift.

Denna gång handlar det om den heliga Anden.

– Den heliga Anden är inte helt lätt att gripa tag om med förnuftet, skriver biskopen. Han konstaterar också att Anden genomsyrar skapelsen och gör den helig, men att vi människor kan vanhelga detta om vi blockerar oss mot Gud.

Brevet kom ut till första advent vid det nya kyrkoårets början. Det är tänkt att kunna användas under hela året som underlag för tankar och samtal.

Foto: Carla Karlsson

På fyra språk

Biskopens brev är en fortsättning på hans två tidigare brev som handlat om Jesus och om Gud, Fadern. Årets brev trycks på fyra språk. Utöver svenska blir det tillgängligt på finska, engelska och arabiska. Det sistnämnda är för att bland annat nyanlända och asylsökande ska kunna få del av biskopens tankar.

Brevet kommer att delas ut i samband med gudstjänster och andra samlingar under advent och jul. De olika språkversionerna kan laddas hem här nedanför.

Biskopens brev_svenska   
Bishops letter_english     
Kirje piispa Åke Bonnierilta   Biskopens brev_arabiska