Biskopen samtalar om nya teser

Tre teser för vår tid. Det är temat för det samtal som Åke Bonnier har med Judith Fagrell på denna video från "reformationsåret" 2017. Klicka på bilden för att starta videon.

Foto: Sören Eklund

Samtalet har sin utgångspunkt i de tre teser som biskopen lanserade i samband med reformationsjubileet i oktober 2017. Han spikade också dem upp på en dörr i Skara domkyrka i vid en gudstjänst den 31 oktober.

Det var exakt 500 år efter att Martin Luther anses ha spikat upp sina 95 berömda teser på slottskyrkans port i Wittenberg. Den handlingen anses ha varit startpunkten för det som blev reformationen.

Hjälp för människor

Åke Bonnier tror inte att hans teser kommer att vara lika omvälvande för kyrkan och samhället. Däremot hoppas han att de ska kunna hjälpa människor i deras relation till Gud.

Just dessa relationer är också en huvudpunkt i samtalet mellan Judith Fagrell och Åke Bonnier. Samtalet som är inspelat i studio är drygt tio minuter långt och handlar om så skilda saker som begreppet Fader och om vår syn på Den heliga ande.

Lita, lyssna, leva

Den övergripande rubriken för Åke Bonniers teser är att ”Gud inte är religiös utan att Gud är generös.” Gud möter oss människor på så många olika sätt. Biskopen betonar att det är viktigt att förhålla oss till Gud treenig.

Biskopen poängterar att vi får lita till Fadern och se att hans omsorg om oss finns där hela tiden. Vi får också lyssna på Jesus och fördjupa vårt förhållande till honom genom bibelns ord, genom nattvardens gåvor och i mötet med varje människa. Den tredje tesen handlar om att vi får leva med Anden. Guds Ande är obegränsad och verkar i alla sammanhang.