Foto: Josefin Roos

Biskop Åkes sommarhälsning

-Hoppet är att Kristus själv är med oss, nära oss och leder oss steg för steg, säger biskop Åke i sin sommarhälsning. Ta del av den i sin helhet här.