Foto: Josefin Roos

Biskop Åkes påskhälsning

Det är inte kört och det är det som är poängen! Ta del av biskop Åkes påskhälsning här!