Foto: Magnus Aronsson IKON

Biskop Åke: Gudstjänster förbjuds inte!

Biskop Åke Bonnier poängterar att beslutet om att begränsa folksamlingar till 50 personer inte innebär att gudstjänster förbjuds. Här kan du läsa ett utdrag ur det brev han skickat till Skara stifts kyrkoherdar.

”Kära kyrkoherdar,

Vi lever i svåra tider just nu. Aldrig hade jag kunnat drömma om att människor skulle uppmanas att inte gå ut p gr av deras ålder och risken för att bli sjuk. Aldrig hade jag kunnat ana att det runt om i världen har kommit till ett läge där sjukvården tvingas prioritera vilka åldrar de skall ge vård. Aldrig hade jag kunnat ana att detta skulle kunna bli en realitet också i Sverige även om just det inte riktigt är så idag. Men 70+ och andra riskgrupper uppmanas å det allvarligaste att stanna hemma. Det är en realitet och nu får inte fler än 50 människor finnas i samma lokal eller i samlingar ute. Detta får konsekvenser för många också in i det privata livet.

I denna situation vill jag, som Er biskop, tacka Er för vad Ni och era medarbetare, anställda och ideella gör! Tack för att Ni på olika sätt lever kyrkans grundläggande uppgift och budskap. Ni gör det i Era olika sammanhang och resurser och kontext ser verkligen olika ut.

I går hade biskopsmötet tät kontakt. Vi är helt eniga i att uppmana församlingarna i våra 13 stift att fortsätta att fira gudstjänster på söndagarna och andra dagar. Självklart ska vi följa de förordningar som statsministern har redogjort för. Ärkebiskop Antje har haft möte med statsministern där statsministern underströk ”detta att ni ställer om och inte ställer in är något mycket hoppfullt”.

Ärkebiskopen har också formulerat ett budskap som hon stämt av med biskopsmötet i sin helhet och som därmed blir ett tydligt budskap från oss alla. Där står det bland annat: ”Gudstjänstlivet fortsätter. Vi följer givetvis gällande restriktioner och anpassar därefter lokalt, men vi stänger inte. Biskoparna har gett pastorala råd i sina stift bland annat gällande nattvardsfirande och kyrkliga handlingar. Även om vi skulle få restriktioner som inte tillåter mer än två personer att samlas ska gudstjänstliv pågå i våra kyrkor. Människor ska kunna veta att kyrkklockorna, bönen för bygden och evangeliets röst inte tystnar under kris. Prästerna behöver själva hämta kraft i gudstjänstfirandet för att kunna utföra sitt uppdrag i denna speciella tid.

På många håll kommer restriktionerna att vara särskilt kännbara vid påskens gudstjänster. Samtidigt får vår väg till Getsemane, Golgota och den öppna graven just i år ett speciellt djup. Vi dras in i lidandet och kommer att förkunna livets seger över döden även under pågående”.

Utifrån allt detta vill jag vädja till Er alla att fira gudstjänster i era kyrkor på det sätt som Ni brukar men med maximalt 50 närvarande, inklusive de tjänstgörande. Fortsätt att fira nattvard en gång i veckan med möjlighet att bara ta emot brödet. Ni som har fler gudstjänstfirare en vanlig söndag kan kanske erbjuda ytterligare gudstjänst-tid/-tider samma söndag i samma kyrka alternativt hänvisa till annan kyrka i pastoratet/församlingen. Håll kyrkorum öppna så långt det är möjligt och om det dessutom är möjligt att få tända ljus är det fantastiskt fint. Här handlar det om vilka personella resurser Ni har. Självklart är det viktigt att informera genom alla ”kanaler” som Ni har tillgång till inklusive affischer och muntlig information.
Gällande förrättningsgudstjänster måste anhöriga, inte minst vid begravningar, informeras om gällande förordningar. Jag hänvisar också till det tidigare brevet om begravningsverksamheten som jag skickade ut.”

Snart är det maj och våren står då förhoppningsvis i full blom. Normalt sett samlas konfirmandfamiljerna till en av de stora familjehögtiderna - konfirmation. I år blir det svårare. Hur tänker Ni? Kanske är det bättre att skjuta upp själva konfirmationsmässan till senare i år, kanske till slutet av sommaren eller början av hösten? Fundera i Ert lokala sammanhang. Själva undervisningen kanske kan fortsätta ”IRL” eller ske digitalt. Endast fantasin sätter här gränser.

Gällande själavård skriver ärkebiskopen: ”Vi har sett att behovet av själavård ökar. Det behövs ytterligare förstärkning för Jourhavande präst på 112 och chatten.” Om Ni vill veta mer om detta eller på något sätt ser att Ni kan bidra, kontakta stiftsadjunkt Eva Månsson Carleheden på Lilleskogs själavårdsinstitut som är den hos oss i stiftsorganisationen som samordnar jourhavande präst.

Gällande all annan verksamhet räknar jag med Er och era medarbetares pastorala klokhet.”