Biskop Åke: Vi behöver tänka utanför boxen

Vi är kallade att fortsätta att vara kyrka, en kyrka i kristid. Vi ställer inte in, vi ställer om. Och vi behöver tänka utanför boxen, kanske fira gudstjänst på annat sätt, men likväl fira gudstjänst. Det konstaterar biskop Åke i ett brev till kyrkoherdarna i Skara stift. Här kan du läsa ett utdrag ur brevet och hans tidigare hälsningar.

Utdrag ur brevet till kyrkoherdarna i Skara stift

Här kan du läsa ett utdrag ur brevet från biskop Åke Bonnier.

Biskop Åke: Gudstjänster förbjuds inte!

Biskop Åke Bonnier poängterar att beslutet om att begränsa folksamlingar till 50 personer inte innebär att gudstjänster förbjuds. Här kan du läsa ett utdrag ur det brev han skickat till Skara stifts kyrkoherdar.

En hälsning från biskop Åke

I dessa dagar är spridningen av coronaviruset något som berör alla som vistas i Sverige. Väldigt många är oroliga. Läs biskop Åkes hälsning med anledning av coronavirusets spridning.