Bevara, berika och utveckla

Hur skapas en konstruktiv samsyn på kyrkorummet inför en förändring? Med antikvarien Raoul Hjärtström och arkitekten Åsa Flarup Källmar.