Barkborrar påverkar ekonomin

Så vitt skilda företeelser som grannbarkborrar och Donald Trump kan påverka ekonomin för Skara stifts församlingar under 2020.

Det framgår av den budget som egendomsnämnden lagt fram för 2020, och som antagits av stiftsfullmäktige. Budgeten omfattar förvaltningen av skog, jord och fonder, det som brukar gå under samlingsnamnet prästlönetillgångar.
    Stiftet förvaltar dessa tillgångar och den vinst som uppstår delas mellan församlingarna och stiftets egen verksamhet. Nästa år beräknas vinsten bli 45 miljoner kronor.

Osäkra faktorer
Det finns dock flera osäkra faktorer. Det gäller inte minst skogsförvaltningen. Granbarkborrens härjningar har satt djupa spår i de svenska skogarna och mycket virke avverkas för att det inte ska bli helt förstört. Det innebär sänkta priser både på sågtimmer och massaved.
    Sågtimret drabbas dessutom av en nedgång i byggbranschen. Det gör att efterfrågan minskar, vilket pressar priserna.

Bättre för jordbruket
Även förvaltningen av fonder innebär flera osäkerhetsmoment. En lågkonjunktur verkar vara i antågande vilket brukar innebära sjunkande aktiekurser. Den politiska turbulensen i många länder och inte minst Donald Trumps hot om handelskrig är också en riskfaktor.
     Den mest stabila av prästlönetillgångarnas tre verksamheter är jordbruket. All tillgänglig åkermark är utarrenderad och lantbrukarna fick dessutom ovanligt goda skördar i år. Därför ser det ganska ljust ut för den sektorn.