Foto: Susanne Engman/IKON

Åtgärder för att sänka energiåtgången

Energifrågan och elpriserna är ett aktuellt ämne. På den här sidan samlar vi material som handlar om hur vi kan arbeta för att sänka energiåtgången på olika sätt.

Nytt! Nu finns en inspelning från webbinariet om temperatursänkning i kyrkor. Du hittar länk till filmen längre ner på denna sida under ”Inspelat från digitala mötesplatser om energisparåtgärder.

Processbeskrivning för temperatursänkning och checklista för temperatursänkning i kyrkobyggnader

Metod för hur en temperatursänkning i en kyrkobyggnad kan utföras

Så kontrollerar du fukt och mögel i kyrkor

Svenska Miljöinstitutet och Svenska kyrkan har tagit fram en handbok med praktiska tips och stöd för rutiner som förebygger fuktproblem i kyrkorna. Läs mer här
Du kan också ladda ner en pdf-fil här

Färdplanen för klimatet och byggnaders energianvändning

Arbetet med att minska och optimera energiförbrukning är en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Där finns etappmål för hur vi ska bli klimatneutrala till år 2030 och delar av dessa gäller energianvändningen.

Färdplanens etappmål 2020-2023 för Effektiv energianvändning i byggnader
Svenska Kyrkans klimatpåverkan är stor när det gäller energiförbrukningen i byggnaderna. Denna påverkan kan minimeras genom energieffektivisering och aktiva val av energianvändning. 

Etappmål 2020-2023:

  • Energianvändningen ska minska med 10 procent (basår 2017).
  • Eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade.
  • Alla Svenska kyrkans enheter ha gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme, när det är möjligt.
  • Klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras jämfört med 2017.

Läs mer om effekt- och etappmål

Sök ekonomiskt stöd för utfasning av oljepannor

Bidraget, från färdplan för klimatet, riktar sig till de församlingar och pastorat som har en oljepanna som eldas med fossil olja. Från den 1 januari 2022 kan församlingen få upp till 50 000 kr för att byta ut oljepannan mot annan form av uppvärmning. Läs mer

 

Rapport om att sänka temperaturen i en kyrka

Om du vill veta mer om vad det innebär att sänka temperaturen i en kyrka så kan du läsa rapporten Att sluta värma en kyrka (ISBN: 9172091436) från Riksantikvarieämbetet. Till rapporten

Värmekamera och loggar att låna

På stiftskansliet finns datainsamlingsloggar för temperatur- och fuktinsamling samt värmekamera för utlåning. Hör av dig till någon av medarbetarna på stiftskansliet om du är intresserad av att låna
utrustningen.

Inspelat från digitala mötesplatser om energisparåtgärder

Den 28 oktober anordnades ett webbinarium om temperatursänkning i kyrkor.     Inspelningen/filmen nås endast via länken nedan. Det går alltså inte att söka på youtube men det är fritt fram och kopiera länken och sprida vidare. Filmen är indelad i avsnitt som visas när man drar med muspekaren över tidslinjen. 
Till filmen

 

Den 13 september genomfördes en digital träff kring energisparåtgärder. Se inspelningen av träffen på Youtube

Sammanställning med åtgärder för sänkt energianvändning

Det finns en del enkla och effektiva åtgärder att vidta för att sänka energianvändningen, till exempel att täta fönster, släcka onödig belysning och ställa in drifttider för värme och ventilation. En sammanställning över enkla åtgärder som kan göras redan nu finns här(pdf) 

Mer om energianvändning på Hållbarhetsportalen

En sammanställning över material kring energianvändning och besparingsåtgärder finns även på Hållbarhetsportalen.

Aktuella kurser och webbinarier