Återuppliva synden

Pratar vi för lite om synd i kyrkan? Kanske det rentav är så att en påminnelse om dödssynderna skulle ge oss en bättre, och fredligare, värld.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

Det är inte så ofta vi talar om dödssynderna numera. I alla fall inte i Sverige. Ska man se det lite krasst så avskaffade vi ju synden i Sverige någon gång på 50-talet, när Tingsten och Hedenius dödförklarade Gud.
    Fast de sju dödssynderna lever ändå vidare. Egentligen är de inte nämnda i bibeln, åtminstone inte i form av en uppräkning. Det närmaste man kommer är nog ett avsnitt i Galaterbrevet 5. Där räknas det upp ett antal konsekvenser av det mänskliga begäret "köttet".
    Mot detta ställs sedan det som kallas andens frukter. De ligger i sin tur till grund för de sju dygderna som är dödssyndernas motsats.

Lista från 500-talet
Det var påven Gregorius som i slutet av 500-talet skapade listan över dödssynderna. Han följde då upp tanken på att skilja mellan de förlåtliga synderna och de dödliga synderna.
    Han lyckades ganska bra. Hela medeltiden stod dödssynderna i centrum för debatten om etik och moral. Dessutom förekom de ofta i konsten.
    Med 1700-talets upplysningstid bleknade begreppet bort. Och i våra dagar är det nog inte många som kan räkna upp dem på rak arm.

Folket dör
Men vi borde kanske liva upp listan igen. Om inte annat för att ta moralisk ställning i olika konflikter i världen. Kriget i Syrien är kanske det mest kända exemplet.
För visst är det en synd när härskaren låter folket dö och landet läggas i ruiner. Nog borde det betecknas som både högmod och girighet.
    Samma kan nog sägas om många konflikter i olika delar av världen. I Afrika förtrycks mängder av människor, men det sker långt bort från rubriker och nyhetssändningar.
    Det heter ofta att man inte ska blanda in Gud i politiken. Likaså är det en regel att inte döma andra. Det är lätt att hålla med om båda. Men när vi ser saker enbart som politik är det lätt att bli cynisk och passiv.
    I så fall är det bättre att kalla en synd för en synd och ta ställning emot den. I bästa fall kan det göra världen lite bättre.

Av Sven-Erik Falk, Skara
Publicerad 9 september 2016

Fotnot: De sju dödssynderna är högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri och lusta.