Foto: Catharina Sundqvist

Återhållsam budget för Skara stift

Budget för 2018 var den stora frågan när stiftsfullmäktige möttes på Flämslätt. Några stora diskussioner blev det inte kring det ganska återhållsamma dokumentet

Läs också om
Budget för egendomsförvaltningen   
Avtackning av många ledamöter
Allans motioner fick avslag      

I budgeten syns att det sker omprioriteringar i stiftets verksamhet. Det har kommit till nya arbetsuppgifter de senaste åren och ännu fler väntar. Bakom detta ligger ett par stora utredningar om kyrkans arbete.
    Ett område som utökats är stiftets service till de lokala församlingarna när det gäller hantering av ekonomi och löner. Stiftet sköter detta åt flera församlingar och tanken är att samarbetet ska ge lägre totala kostnader. Under inkörningstiden får dock stiftet ta på sig utgifterna för det nya systemet, vilket syns i budgeten.
    Ett annat område där stiftets ansvar ökar är kyrkans fastigheter. Detta leder till nya anställningar och under 2018 finns en projekttjänst för att upprätta ett sammanhållet fastighetsregister.

Sparar på det mesta
Samtidigt med nysatsningarna sker det nerdragningar på andra håll. Bland annat dras en prästtjänst in. Det gäller den tjänst som haft hand om frågor kring pilgrimsarbete och kultur.
    Det sker också överlag mindre besparingar i verksamheten. Framför allt görs detta genom att minska externa kostnader.
    Anledningen till detta är det minskande medlemsantalet i Svenska kyrkan. I dag är 66 procent av invånarna i stiftet med i kyrkan. Det är en hög siffra och flera procentenheter över genomsnittet i Sverige. Men samtidigt är medlemmarna färre än tidigare, vilket sätter spår i ekonomin.

Omsätter 100 miljoner
Visserligen ökar intäkterna från medlemsavgifter även nästa år, inte minst tack vare högkonjunkturen. Det beräknas komma in nära 44 miljoner kronor på det sättet. Totalt sett ökar dock intäkterna långsammare än inflationen.
Trots detta sker flera satsningar 2018. Bland annat hålls ett medarbetarmöte för ideella, och en större konferens för förtroendevalda i pastoraten.
    Skara stift omsätter lite drygt 100 miljoner kronor per år. De stora utgiftsposterna är arbetet vid stiftskansliet i Skara och ekonomiska stöd till kyrkans lokala församlingar.
    Intäkterna kommer i huvudsak från den kyrkoavgift som medlemmarna betalar och från överskottet på förvaltningen av kyrkans skog och jord.
   Budgeten med verksamhetsplan för Skara stift 2018 med flerårsplan 2019-2020 gick igenom enligt förslaget från stiftsstyrelsen.
   Den enda ledamot som yttrade var Bo Lundblad, Sollebrunn. Han uttryckte sin glädje över en budget i balans.
   - Det gör att vi kan möta framtiden på ett bättre och säkrare sätt, tyckte han.

Här kan du ladda ner stiftets budget som pdf-fil