Foto: Jesper Wahlström/IKON

Årets fasteaktion slog insamlingsrekord - även i Skara stift

Under Act Svenska kyrkans fasteaktion samlades 61,6 miljoner kronor in, vilket är nytt rekord. Även i Skara stift slogs rekord med en insamling på 5,6 miljoner. Årets fasteaktion hade temat Dela lika under samma himmel och pengarna kommer bland annat att användas till att motverka hunger, svält och främja hållbar fred. Kriget i Ukraina har engagerat församlingar, privatpersoner, företag och organisationer i hela Sverige och har bidragit till det höga insamlingsresultatet.

I Skara stift samlades det in 5,6 miljoner vilket är en ökning med 101 % jämfört med 2021 års insamling, då det samlades in 2,8 miljoner. Sett till insamlat resultat utlaget per invånare ligger Skara stift näst högst i landet med 9,60 kr per invånare. Den stora skillnaden förklaras med den ökade generositeten som visats med anledning av kriget i Ukraina och det oroliga världsläget.

-Tillsammans får vi glädjas och känna stolthet över ett fantastiskt fint resultat för fasteaktionen. Allt engagemang ute i församlingarna och den stora viljan att bidra kommer att göra skillnad för så många. Det ger resurser och kraft till insatser som ger hopp och gör livet bättre för våra medmänniskor i utsatthet. Största tack alla!, säger Birgit Kullingsjö, ordförande i internationella rådet i Skara stift. 

Årets fasteaktion hade temat Dela lika under samma himmel. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning och för att främja en hållbar fred.

I samband med fasteaktionen auktionerade biskop Åke Bonnier och Kristina Gustafsson Bonnier ut en afternoon tea i biskopsgården. Auktionerna inbringade totalt 6 484 kr till fasteaktionen.