Grönt äpple
Foto: Pixelio

Arbete för hållbar utveckling

Stiftet, i form av stiftsorganisationen, arbetar aktivt med hållbar utveckling. Här kan du läsa om några av de saker som görs, och fler är på gång.

• Vi är miljödiplomerade i steg 1 och arbetar mot steg 2.
• Stiftets egendomsförvaltning tillämpar särskilda regler för att skapa ett uthålligt skogsbruk. 
• Som förvaltare av jord- och skogsfastigheter bidrar stiftet till omställning till förnybar energi genom att upplåta mark till vindkraftverk. Stiftet är även delägare i några av dem.
• Stiftet har också frivilligt avsatt en del mark till reservat runt om i stiftet.
• Stiftets skogsbruk är dubbelt miljöcertifierat.
• Stiftet köper miljömärkta städprodukter, papper, kontorsmaterial te och kaffe m.m.
• Stiftets bilar drivs av el respektive främst biogas (hybrid). Samåkning sker i möjligaste mån. Tåg väljs framför bil när möjligt och flyg undviks i möjligaste mån.
• Vi väljer konferensanläggningar och mat som är så bra som möjligt ur hållbarhetssynpunkt.
• Stiftet stöttar församlingarna i deras miljöarbete

Flämslätt, Lilleskog och Hjo folkhögskola

Även stiftsgårdarna Flämslätt och Lilleskog är miljödiplomerade och arbetar mycket aktivt med hållbar utveckling liksom Hjo folkhögskola som Skara stift är huvudman för.

Hållbar utveckling i församlingar och pastorat

Miljödiplomerade församlingar/pastorat:
 • Skövde pastorat (Steg 1)
 • Fristads församling (steg 1)
 • Borås pastorat (Steg 1)
 • Falköping (steg 3)
 • Skarstad (nu del av Varabygdens församling, steg 1)
 • Sandhult-Bredareds församling (steg 2)
 • Skara stiftsorganisation inkl Flämslätt och Lilleskog (steg 1)
Har tagit Ljussteget:
 • Habo pastorat
 • Hemsjö församling (Alingsås pastorat)
 • Lidköpings församling
 • Trollhättans församling
På väg mot steg 1:
 • Herrljungabygdens församling och Skara pastorat