Antikt

Det är inte det ekonomiskt värdefulla som är mest intressant. Den lärdomen går att dra av en säsong med Antikrundan – och kanske också av livet.

Foto: Sven-Erik Falk

VECKANS KRÖNIKA

TV:s program om antikviteter är nog ett typiskt program när man fyllt 50. Då ökar intresset för gamla saker, kanske för att man börjar bli gammal själv. Eller också kan det bero på avtagande ork. Det är inte längre lika roligt att ständigt renovera och köpa nytt. Det invanda får ett värde.

Värdelöst
Den brittiska förlagan som heter Antiques roadshow har hållit på betydligt längre än den svenska. Där ägnar experterna tid åt fler föremål, och ibland också åt föremål med väldigt lågt ekonomiskt värde.
    Två sådana tillfällen har fastnat i minnet. Vid det ena kom en besökare med en bunt gamla svartvita bilder. Motiven var ganska enahanda. De föreställde i regel en kvinna med barn som stod framför ett hus. Ibland kunde en äldre person finnas med på bilden.

Hälsningar
Historien bakom bilderna var oväntad. Under andra världskriget fanns ett antal frivilliga i England som åkte runt och fotograferade soldaternas familjer. Bilderna framkallades och sändes till fronten som en hälsning att allt var bra hemma.
    Det var en till synes liten insats, och inga historiker har dokumenterat den. Experten kunde därför konstatera att bildernas ekonomiska värde var nästan obefintligt, men deras historiska var oersättligt.

Vördnadsfullt
Den andra händelsen hade också anknytning till världskriget. En äldre man kom med några minnessaker från kriget. Inte särskilt värdefulla, och mannen gav väl i sanningens namn inte intrycket av att tillhöra de mer välbeställda.
    Men den även vanligtvis mycket artige antikexperten behandlade honom närmast vördnadsfullt. För han såg märket som satt på den slitna rocken. Detta var en person som under kriget hoppat fallskärm bakom fiendens linjer. Han var en av hjältarna.

Detta leder till eftertanke. Det är inte alltid pengarna som räknas. Och den lilla insatsen, som att ta en svartvit bild, kan betyda väldigt mycket. Den insikten blev en rätt bra påminnelse  om vad som är viktig i mötet med andra människor.

Av Sven-Erik Falk, Skara