Foto: pixabay.com

Agenda 2030

FN:s hållbarhetsmål är viktiga pusselbitar i Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Här kan du läsa mer om hur de kan förstås utifrån Svenska kyrkans kontext.

Agenda 2030 eller de Globala målen är 17 hållbarhetsmål som världens länder enades kring 2015. Målen som tar upp de största sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna har olika inriktning med ett gemensamt syfte: att skapa en mer hållbar och rättvis värld. Något som också berör Svenska kyrkan och ett syfte vi vill fortsätta arbeta med.    

Läs mer om de globala målen

De fyra första målen, att utrota hunger, fattigdom och bidra till bättre hälsa och utbildning är mål som Svenska kyrkan jobbat länge med. Vi arbetar också med vår egen klimatpåverkan och hur vi kan minska den, det innefattar målen sex, sju, elva, tolv, tretton, fjorton och femton.

Som religiöst samfund är mål fem och sexton (jämställdhet och fredliga och inkluderande samhällen) mycket viktiga. Det beror inte minst på att vi tror på människors lika värde. Det vill vi arbeta och stå upp för tillsammans med andra.     

Det är viktigt att komma ihåg att allt hänger ihop och att sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter är precis lika viktiga för att kunna skapa ett mer hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Miljömässig hållbarhet

Här hittar du information om arbetet kring miljömässig hållbarhet. Du hittar också inspiration och information från nationell nivå.

Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Vårt arbete för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.