Foto: True North /Ikon

Act Svenska kyrkans julinsamling slog nya rekord - Skara stift ligger i topp

52,9 miljoner samlade Act Svenska kyrkans julinsamling in. Det rekord och en ökning med 6,5 miljoner jämfört med förra årets rekordresultat. I Skara stift samlades det in 4,5 miljoner vilket är en ökning med ca 360 000 jämfört med förra året.

Julinsamlingen ”Bryt en tradition” pågick mellan Första advent och Trettondagen och lyfte fram traditioner som skadar flickor som könsstympning, tvångsäktenskap och våld. Religiösa företrädare har en viktig roll i att ifrågasätta normer och värderingar som leder till könsrelaterade övergrepp. 

Totalt samlades 52 897 155 in och av det samlades 4 562 534 in i Skara stift. I Skara stift är det en ökning med 361 979 kr jämfört med förra årets resultat, vilket motsvarar en ökning med 8,6%. Sett till insamlat resultat utlaget per invånare ligger Skara stift bland de högsta i landet. 

-Vi ökar engagemanget och de insamlade medlen och ligger i topp som vanligt och det är fantastiskt roligt säger Urban Jorméus som är Internationell sekreterare i Skara stift. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka fklickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sina egna liv. Som kyrklig biståndsaktör gör Act Svenska kyrkan stor skillnad genom sina insatser tillsammans med lokala partner runtom i världen.  

-Ett stort tack till alla som på olika sätt genom engagemang och gåvor bidragit till att göra livet bättre för så många människor, säger Urban Jorméus.