Foto: pixabay.com

10-årsjubileum!

Föreningen för juridisk rådgivning i Göteborgs- och Skara stift firar att de funnits i 10 år.

Föreningen för juridisk rådgivning i Göteborgs- och Skara stift firar att vi funnits i 10 år. Föreningen bekostar ett avtal med Asylrättscentrum som hjälper asylsökande med ansökningar och överklaganden. Det blir föreläsningar, panelsamtal, musik, middag och personliga berättelser.

Tid och plats:

25 maj kl. 17.00 i Evangeliska Brödraförsamlingens lokal, Kungsgatan 45 i Göteborg
OBS: föreningens årsmöte är kl 16.00

För vem?

Alla som under åren hjälpt eller fått hjälp av Föreningen för juridisk rådgivning och Asylrättscentrum

Kostnad:

Ingen kostnad

Anmälan:

Anmälan skickas till peter.j.andersson@svenskakyrkan.se
Sista anmälningsdag: 22 maj