Norra Lundby kyrka
Foto: Skara pastorat

Vinterstängda kyrkor sparar el

Kyrkorna i Skara pastorat kommer efter vinterstängningen att öppna enligt planerat gudstjänstschema. För kyrkliga handlingar, d.v.s. dop, vigsel och begravning, öppnas kyrkorna den 1 april.

Med anledning av energikrisen beslöt Skara pastorat att kallställa elva kyrkor av pastoratets sammanlagt sexton kyrkor. Med denna åtgärd förväntas vi minska energianvändningen med ca 300 000 kWh under vinterperioden.

Kyrkorna stängdes efter Allhelgonahelgen 5-6 november 2022. Beslut om öppning kunde tidigareläggas eller senareläggas beroende på vintersäsongens längd samt då gällande elpriser.
Beslut togs i början av mars 2023 om att kyrkorna efter vinterstängningen öppnas enligt planerat gudstjänstschema. För kyrkliga handlingar, d.v.s. dop, vigsel och begravning, öppnas kyrkorna den 1 april.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar, det vill säga begravningar, dop och vigslar har under vintern hållits i de fem öppna kyrkorna samt i Marie Kapell på nya kyrkogården i Skara. Sex stycken kyrkorum har således varit tillgängliga i vinter.

De öppna kyrkorna är: Skara domkyrka, Varnhems klosterkyrka, S:ta Annagården, Händene kyrka och Bjärklunda kyrka samt Marie begravningskapell.

De kallställda kyrkorna är: Synnerby, Skallmeja, Västra Gerum, Vinköl, Marum, Stenum, Norra Ving, Norra Lundby, Eggby, Skärv, Öglunda samt Skånings-Åsaka.

I samtliga kyrkor har funnits avfuktare för att bibehålla en bra miljö för inventarier.

Detta är en åtgärd som beror på energikrisen och de kraftigt ökade energikostnaderna för pastoratet. Vi vill förvalta de intäkter vi får från medlemmarna via kyrkoavgiften på bästa vis för att kunna bibehålla verksamhet och personal.

Att kallställa dessa kyrkor har varit en tillfällig lösning och planen har varit att öppnas kyrkorna igen när vårvärmen kommer.

Utöver denna åtgärd har övriga lokaler sänkt temperaturen med ca två grader.
Dessa två åtgärder förväntas innebära en besparing på ca 15–17 % av pastoratets totala energianvändning vilket motsvarar energiförbrukningen av ca 17–20 normala villor.