Norra Lundby kyrka
Foto: Skara pastorat

Vinterstängda kyrkor sparar el

Med anledning av energikrisen har Skara pastorat beslutat att kallställa elva kyrkor av pastoratets sammanlagt sexton kyrkor. Med denna åtgärd förväntas vi minska energianvändningen med ca 300 000 kWh under vinterperioden.

Kyrkorna kommer att vara stängda efter Allhelgonahelgen 5-6 november till 1 april. Öppningen kan komma att tidigareläggas eller senareläggas beroende på vintersäsongens längd samt då gällande elpriser.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar, det vill säga begravningar, dop och vigslar kommer att hållas i de fem öppna kyrkorna samt Marie Kapell på nya kyrkogården i Skara. Sex stycken kyrkorum kommer således att vara tillgängliga i vinter.

De öppna kyrkorna är: Skara domkyrka, Varnhems klosterkyrka, S:ta Annagården, Händene kyrka och Bjärklunda kyrka samt Marie begravningskapell.

De som skall kallställas är kyrkorna i : Synnerby, Skallmeja, Västra Gerum, Vinköl, Marum, Stenum, Norra Ving, Norra Lundby, Eggby, Skärv, Öglunda samt Skånings-Åsaka.

I samtliga kyrkor kommer avfuktare finnas för att bibehålla en bra miljö för inventarier.

Detta är en åtgärd som beror på energikrisen och de kraftigt ökade energikostnaderna för pastoratet. Vi vill förvalta de intäkter vi får från medlemmarna via kyrkoavgiften på bästa vis för att kunna bibehålla verksamhet och personal.

Att kallställa dessa kyrkor är en tillfällig lösning och kyrkorna förväntas öppnas igen när vårvärmen kommer.

Utöver denna åtgärd kommer övriga lokaler sänka sina temperaturer med ca två grader.
Dessa två åtgärder förväntas innebära en besparing på ca 15–17 % av pastoratets totala energianvändning vilket motsvarar energiförbrukningen av ca 17–20 normala villor.