Foto: Tommy Westberg

"Påsknatten"

Konstutställning i Skara domkyrka 23 mars - 30 april

Collage av Tommy Westberg

”En slags korsväg”

Mina inspirationskällor inför denna utställning i Påsktid har varit - dels litterära texter, dikter, gestalter - dels ”Korsvägen”. Den brukar finnas i Katolska kyrkor, och skildrar Jesu väg mot korset, Via Dolorosa, i gestalt av fjorton kors eller bilder (stationer).
Något som är gemensamt med en traditionell ”Korsväg” är korset, som i olika former finns med i alla mina bilder.
Till bilderna hör texter, dikter av bland annat den finlandssvenska poeten Eva-Stina Byggmästar, Hjalmar Gullberg, Astrid Lindgren och Ylva Eggehorn.

Tommy Westberg, boende och verksam i Skara tel. 0767-92 99 97

Skara domkyrka är öppen dagligen kl. 9.00-16.00.
Med reservation för begränsat tillträde vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Välkommen!

Tommy Westberg i sin ateljé Foto: Åsa Nyberg
Vy mot Skara domkyrka Foto: Åsa Nyberg