Foto: Magnus Aronson/IKON

Långfredagsvandring i Valle församling

Långfredagen 7 april kl. 9.00-16.00

Välkommen att vandra en eller flera sträckor!

9.00 Morgonbön i Skärvs kyrka 
Vandring etapp 1: 7,5 km. Medelsvår vandring på grusväg och genom skogspartier. Längs vägen gör vi ett stopp för förmiddagskaffe.
12.00 Långfredagsgudstjänst i Norra Vings kyrka 
Lunch i Axvalls församlingshem. Ingen kostnad eller anmälan! 
Vandring etapp 2: 3,6 km. Lättare vandring på cykelvägen på gamla banvallen. 
Inga stopp längs vägen. 
15.00 Korsandakt i Norra Lundby kyrka 

Ingen kostnad. Medtag eget förmiddagsfika. Lunch serveras i Axvalls församlingshem.
Ledare: Emanuel Carlsson och Agneta Ahlgrand.
Info: 0511-265 51, emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se 
Anmälan: Ingen föranmälan.