Birger jarl

Birger jarl (Birger Magnusson), föddes troligen på 1210-talet eller kanske något tidigare. År 1237 omnämns han för första gången, han blir jarl år 1248, förmyndarregent från 1250, och dör den 21 oktober 1266 på Jälbolung i Västergötland. Han begravs i det dåvarande cistercienserklostret i Varnhem. Birger jarl var son till Magnus Minnesköld till Bjälbo i dennes andra äktenskap med Ingrid Ylva.

Birger Magnusson blev efter störtandet av jarlen Ulf Fase åren 1247-1248 Sveriges egentlige styresman intill sin död 1266. Enligt Erikskrönikan grundade Birger staden Stockholm. Birger lade även grunden till Tavastehus slott år 1250.
Jarl Birger tillhörde Folkungaätten, vilket är den etablerade beteckningen. Beteckningen Folkungaätten har emellertid sin grund i en historisk missuppfattning, och en mer adekvat benämning på jarlens släkt borde vara Bjälboätten efter dess stamgods, eller Magnus Minneskölds ätt efter stamfadern. Man skall också komma ihåg att de dåtida släkterna själva inte kallade sig någonting alls, utan släktnamnen har i efterhand konstruerats av genealoger.
De olika ättemedlemmarna kunde ha olika tillnamn - en av Birgers släktingar kallades t.ex. Birger Brosa, vilket betyder Birger ”den leende”. Birger Magnusson själv var den siste i Sverige att föra ämbetstiteln jarl. Han hade inget känt tillnamn. (Eftersom jarl är en titel och inte ett namn skall det skrivas med gemen initial.)
Birger Magnusson gifte sig 1235/1237, i vart fall före 1241, med prinsessan Ingeborg Eriksdotter av Sverige, som var syster till kung Erik den läspe och halte. De fick flera barn, av vilka två blev kungar: Valdemar Birgersson (för vilken Birger jarl blev förmyndarregent 1250) och Magnus Ladulås, vilken tog över efter Birgers död 1266.
Efter Ingeborgs död 1254 gifte Birger om sig 1261 med danske kung Abels änkedrottning Mechtild av Holstein. Birger själv avled den 21 oktober 1266.

Birgers och Mechtilds grav i Varnhems kyrka öppnades i maj 2002. I Varnhem finns hans gravsten med bilder av jarlen själv, hans andra maka, Mechtild, och sonen Erik. En konsollsten i Varnhem, i form av ett huvud, har av professorn i konstvetenskap, Jan Svanberg, identifierats som föreställande Birger jarl.

När Stockholms stadshus byggdes, framkastades det fullkomligt huvudlösa förslaget att Birger jarls kvarlevor skulle flyttas till en sarkofag vid tornets fot. Detta hindrades dock av Varnhems församling, som sade nej till företaget.

Barn:
1. Gregers Birgersson (Bjälboättens oäkta gren), jarl Birgers äldste och illegitime son med en okänd kvinna.
Barn med Ingeborg Eriksdotter av Sverige:
1. Rikissa Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1238-1288)
2. Valdemar Birgersson av Sverige (omkring 1239-1302), kung av Sverige
3. Magnus Birgersson Ladulås (omkring 1240-1290), kung av Sverige
4. Kristina Birgersdotter (Bjälboätten), vars dotter Elena var gift med Ulf Holmgersson (Ama)
5. Katarina Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1245-1289)
6. Erik Birgersson (Bjälboätten) (omkring 1250-1275)
7. Ingeborg Birgersdotter (Bjälboätten) (omkring 1253-1302)
8. Bengt Birgersson (Bjälboätten) (1254-1291)

Äktenskapet med Mechtild av Holstein var, så långt man kan veta, barnlöst.