Marie kyrkogård
Foto: Skara pastorat

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser

Kyrkogårdsförvaltningen i Skara pastorat ska tillsammans med naturbruksskolan Uddetorp göra ett försök att bli helt fria från torv. Vi kommer under säsongen 2023 testa att endast jobba med egen komposterad jord.

Löv och grenar samlas ihop från våra 17 kyrkogårdar för att så småningom komma tillbaka ut i planteringar, häckar och på övriga gräsytor. Detta är ett test och vi ber också om förståelse om det skulle vara lite mer ogräs än tidigare. Vi kommer självklart utvärdera efter säsongen.

För att vi ska uppnå någon vinning med detta är det viktigt att det görs utan att tillsätta torv eller mineralgödsel. I Sverige utgör utsläppen av växthusgaser från dikade torvmarker ca 20 % av Sveriges totala klimatpåverkande utsläpp. Uppgifter kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor kontakta kyrkogårdsförvaltningen tel. 0511-265 40