allhelgona
Foto: Sven-Erik Falk

Allhelgonahelgen i Skara pastorat

4-6 november 2022

Välkommen att besöka Marie kyrkogård och Marie begravningskapell under allhelgonahelgen. Marie begravningskapell är öppet fredag och lördag för ljuständning och en stilla stund. I kapellet inbjuds till musik och andakt och utanför serveras kaffe, saft och korv med bröd. Präst, diakon och kyrkogårdspersonal finns på plats för samtal och information.
Flera av pastoratets kyrkor är öppna under helgen för besök och enskild andakt och det inbjuds till musik- och minnesgudstjänster. 

Öppet i Marie begravningskapell
Fredag 4 november 16.00-19.00
Stillhet, text och musik i Marie begravningskapell 16.30, 17.30 och 18.30
Lördag 5 november, Alla helgons dag 14.00-19.00
Stillhet, text och musik i Marie begravningskapell 15.00, 16.00 och 17.00

Öppna kyrkor för besök och enskild andakt 
fredag, lördag, söndag 4-6 november
Skara domkyrka fred kl. 9.00-18.00, lörd kl. 9.00-18.00, sönd kl. 9.00-16.00
Bjärklunda kyrka fred kl. 9.00-18.00
Skallmeja kyrka fred kl. 14.00-17.00
Händene kyrka fred kl. 14.00-17.00
Marums kyrka fred-sönd kl. 8.00-19.00
Vinköls kyrka fred-sönd kl. 8.00-19.00
Skånings-Åsaka kyrka fred kl. 14.00-18.00
Norra Lundby kyrka fred-lörd kl. 14.00-18.00
Skärvs kyrka fred-lörd kl. 14.00-18.00
Norra Vings kyrka fred-sönd kl. 8.00-19.00
Öglunda kyrka fred-sönd kl. 8.00-19.00
Varnhems klosterkyrka fred-sönd kl. 11.00-18.00

Musik- och Minnesgudstjänster i Allhelgona
Skånings-Åsaka kyrka fred 4 nov kl. 18.00 - Musik & lyrik
Bjärklunda kyrka lörd 5 nov kl. 16.00 - Musikgudstjänst 
Skara domkyrka lörd 5 nov kl. 18.00 - Allhelgonamusik 
Vinköls kyrka sönd 6 nov kl. 16.00 - Minnesgudstjänst
Varnhems klosterkyrka sönd 6 nov kl. 18.00 - Minnesgudstjänst

För mer information om gudstjänsterna under Allhelgonahelgen samt övriga gudstjänster och evenemang i Skara pastorat se predikotur i lokaltidningarna eller kalendern här nedan.

Varmt välkommen!