Har du bestämt dig?

Det var tre personer som stod kvar. De vägrade att falla ner och tillbe den gyllene statyn.

Det fanns ingen tid för överläggningar om vad som skulle göras, men de visste vad de skulle göra för de hade bestämt sig.
   Detta var utgångspunkten vid en undervisning om händelserna i Daniels bok, kap 3 som jag fick lyssna till tidigare i höst. Du känner kanske igen berättelsen om Daniels vänner Shadrak, Meshak och Aved-Nego.
   De ställs inför situationen att alla ledande personer och alla maktinnehavare hade kallats samman av kung Nebukadnessar. Han hade låtit resa en trettio meter hög staty av guld. När de nu alla stod samlade kom befallningen: ”Ni ska falla ner och tillbe den gyllene statyn”.

Behövde inte överlägga

Överraskningen var total och alla föll på knä utom Shadrak, Meshak och Aved-Nego. Ett helt hav av människor föll på knä, men tre stod kvar.
   Detta hände trots att ett dödshot hade uttalats: ”Den som inte faller ner och tillber statyn kommer genast att kastas i en brinnande ugn.” Men Shadrak, Meshak och Aved-Nego stod kvar. De hade bestämt sig.
   De hade bestämt sig för att inte dyrka något annat än Gud. Överläggningar och diskussioner i stil med: ”Vad ska vi göra?” eller ”Kan vi gömma oss?” eller något annat är överflödiga för de har bestämt sig. Dessa tre vet vem de tillhör och de är helt trygga med det.

Risk för anpassning
I våra liv ställs vi många gånger inför liknande situationer. Kanske inte med några dödshot, men ändå situationer där vi förväntas agera på ett visst sätt. Alla andra gör på ett visst sätt och det finns en förväntan att vi ska göra på samma sätt.
   Om vi inte har bestämt oss innan så är risken stor att vi anpassar oss efter omgivningen. Vi gör då det alla andra gör. Men är det rätt?
   Historien är fylld av tragiska exempel på hur snett det kan gå när många gör som alla andra. Ingen reflekterar över vad som är rätt.

Hålla fast

Som kristen är det naturligtvis rätt att stå fast i tron på Jesus Kristus som världens frälsare. Under adventstiden har vi förberett oss inför Hans ankomst.
   Detta märkliga att Gud blir människa i Jesusbarnet och delar livet med oss för att vi ska vara säkra på att Gud vet hur det är att vara människa. Har du bestämt dig för att tillhöra Jesus Kristus?
   Om du har gjort det så håll fast vid det vad som än händer. Att tillhöra Jesus är ju att följa Honom och då kommer du att vara trygg med hur du ska leva för Jesus finns vid din sida.

Av Anders Åström, Ödenäs
Publicerad 26 december 2015