Vigsel

Vi är glada att ni har valt att gifta er i en av våra kyrkor!

Här kommer lite information och tips som är bra att veta inför er vigsel:

Åtminstone en av brudparet måste tillhöra Svenska kyrkan.

Prästen kommer att ta kontakt med er för en genomgång omkring två veckor innan vigseln. Ni är förstås välkomna att höra av er om ni har frågor ni önskar få svar på dessförinnan.

Ni ska begära hindersprövning hos lokala skattemyndigheten tidigast 4 månader innan vigseln. Detta intyg ber vi er ta med när ni träffar prästen.

Är ni bosatta i utlandet eller om någon har utländskt medborgarskap gäller motsvarande regler. Dock är det lämpligt att kolla med skattekontoret eller ambassaden vilka papper som behövs. Vissa stater fordrar borgerlig vigsel för att giftermålet ska vara juridiskt giltigt.

Vigseln kostar ingenting för brudpar som bor i Sverige. Bor ni i en annan församling än Skanör-Falsterbo clearas kostnaden mellan församlingarna. Utlandssvenskar betalar dock vigseln enligt för Svenska kyrkan gällande taxa mot faktura från oss. Kostnaden är för närvarande 2 900 :-.

Ni har bokat kyrkan med vaktmästare, präst och organist under 1 timme. Vigseln tar ungefär 30 minuter.

Skulle ni anlita egen präst, skall denna ersättas genom oss.  Ni underrättar oss om vilken präst det blir och sätter in pengarna på församlingens bankgirokonto: 5931 – 5291 . Ersättningen till präst får inte ske direkt från privatpersoner. Ersättning sker genom församlingen. Detsamma gäller för egen musiker.

I vigseln ingår ut- och ingångsmusiken. Det är möjligt att välja två eller tre psalmer. Ta kontakt med organisten för att bestämma musiken. Psalmerna bestämmer ni med er präst.

Eventuell solist ersätter ni själv. Skulle denne behöva repetitionstid med vår organist och/eller ackompanjemang, kommer detta att faktureras. Kostnaden är för närvarande cirka 700 kr per övningstillfälle.

Vi står för ljus och blommor på altaret (anpassat till efterföljande söndag). Ev. ytterligare blommor i bänkarna eller kortrappan ordnar ni själva och tar kontakt med vaktmästarna senast två veckor före vigseln för att avtala tid för dekoreringen. Med hänsyn till allergiker kan vi inte ha björkar eller granar inne i kyrkan. Starkt doftande blommor som vita liljor kan också vara olämpliga. All smyckning sker i samråd med vaktmästarna och måste vara avklarad före kl 16 på fredagen då kyrkan låses.

Oftast är det flera kyrkliga handlingar samma dag. Med hänsyn till de andra som har sina familjehögtider i våra kyrkor samma dag som ni, är det viktigt att ni respekterar den tid då vigseln skall börja

Med tanke på att det ofta är flera vigslar samma dag är det en god idé är att avtala med de andra brudparen om blomsterdekoration och dela på kostnaderna. Ni är välkomna att vända er till expeditionen för att få reda på vilka de andra brudparen är, tel: 040 – 47 97 00.

Ytterligare levande ljus i kyrkan kan vara fint under den mörka delen av året. Vi kan ordna med ljus i bänkraderna. Tala vaktmästarna om ni är intresserade av det!

Vi förväntar oss att ni inte ändrar placeringen av kyrkans inventarier. Vissa inventarier är larmade. Detsamma gäller instrumenten.       

Vi ber er att inte strö blomblad inne i kyrkan. Blombladen trampas lätt ner i det porösa golvet.

Vi ber er att vara återhållsamma med att kasta ris utanför kyrkan, både med tanke på fåglar som kan fara illa samt det symboliska; att inte kasta mat på marken i en värld där människor svälter.