Vi vill veta vad du tycker!

En religionsociologisk undersökning av Svenska kyrkans medlemmar i Skanör-Falsterbo kommer att äga rum i april och maj i år. Du kan vara bland de slumpvis utvalda som får en enkät att besvara.

Svenska kyrkan vill undersöka vad medlemmar drömmer om 

Församlingarna i Höllviken, Skanör-Falsterbo och Höganäs kommer under maj månad att genomföra en enkätundersökning bland sina medlemmar. Syftet med undersökningen är att församlingarna ska få en djupare förståelse för medlemmarnas religiösa och existentiella behov som i sin tur påverkar församlingarnas verksamhet.

I undersökningen ställs det frågor som bland annat handlar om medlemmars önskningar, drömmar, rädslor och glädjeämnen. Resultatet kommer ligga till grund för de omvärldsanalyser som församlingarna genomför och blir centrala uppgifter i församlingarnas styrande dokument, Församlingsinstruktionen.

Genomförande
Undersökningen kommer att genomföras med en postal enkät som skickas till 2000 slumpvis utvalda medlemmar i respektive församling. Religionssociologen Jonas Bromander är undersökningsledare.

Församlingarna har som ambition att genomföra liknande enkätundersökningar vart femte år för att över tid kunna följa utvecklingen.

För mer information kontakta:

Erik Sjöberg, stiftsadjunkt för ledarskapsutveckling, Lunds stift, erik.sjoberg@svenskakyrkan.se
Jim Tullgren, Kyrkoherde i Höllvikens församling,
jim.tullgren@svenskakyrkan.se
Magnus Nordström, Kyrkoherde i Höganäs församling, magnus.g.nordstrom@svenskakyrkan.se
Patrik Ahlmark, Kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling, patrik.ahlmark@svenskakyrkan.se