Vårt uppdrag

Svenska kyrkan i Skanör-Falsterbo vill vara en plats där människor kan hämta inspiration, kraft och vägledning. Vi samlar människor till andligt växande och goda möten med Gud och med varandra. Vårt uppdrag är att visa människor på vägar till tro. Vi talar om Jesus Kristus och vill hjälpa människor att växa i tro på honom och att leva ut den tron i sina liv.  

Vi är en kyrka som vänder sig till människor i livets alla skeden. Vi finns i såväl glädje och sorg. Vi döper, konfirmerar, viger och begraver. Vi vill att det ska finnas något för ung som gammal och för människor med olika intressen: tillfällen för kraftsamling, samtal, mötesplatser, musik, kurser, grupper och mycket mer. Vår dröm är att människor som kommer i kontakt med Skanör-Falsterbo församling skall få en glimt av himmelen! 

Vill du veta mer om hur församlingen beskriver sitt uppdrag kan du gärna läsa församlingsinstruktionen som talar om arbetet i termer av gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

På denna hemsida kan du även se den verksamhet som erbjuds för att vi skall uppfylla vårt mål. Här beskrivs de olika verksamheterna och det anges när saker och ting äger rum.

Hjärtligt välkommen till Svenska kyrkan i Skanör-Falsterbo!