Världsböndagen

Fredagen den 1 mars, Falsterbo församlingshem kl 19.00

Allas lika värde i fokus vid årets världsböndag

Alla människors lika värde står i fokus för 2019 års världsböndag – tidigare ”Kvinnornas internationella böndag” - som i år infaller fredagen den 1 mars. I Skanör-Falsterbo firas Världsböndagen i Falsterbo församlingshem kl 19.00, tillsammans med Vellinge-Månstorps församling, Höllvikens församling, Ljungkyrkan i Höllviken och Strandkyrkan i Skanör.

Kvinnor i Slovenien har förberett programmet för årets världsböndag. Slovenien är en ung, demokratisk nation mitt i Centraleuropa med olika kulturer, folkslag och religioner. Temat för böndagen – ”Välkomna, allt är färdigt” – är hämtad från Lukas 14 där alla människor välkomnas att delta i Guds festmåltid och i årets böndagsgudstjänst vill de slovenska kvinnorna påminna om att vi alla får ta del av Guds kärlek och omsorg. Här finns ingen plats för diskriminering eller fördomar. Vi utmanas till att fundera vilka vi inbjuder och inkluderar till festmåltiden.

Böndagskollekten går till utbildningsstipendier och -projekt för kvinnor i fattiga länder, i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer. 2018 fördelade Böndagskommittén, som är en arbetsgrupp inom Sveriges ekumeniska kvinnoråd, stipendier till 54 kvinnor i 14 länder. Totalt fördelades drygt 141 000 kr.

Världsböndagen är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse. 2018 firades Världsböndagen på 88 språk i minst 108 länder och samlade ca 1,5 miljoner gudstjänstbesökare. I Sverige hölls böndagssamlingar på hundratals platser från Luleå och i norr till Trelleborg i söder.

För mer information om Världsböndagen, se www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen