Tillförordnad kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling

Med glädje välkomnar vi Biskop em Christina Odenberg som tillförordnad kyrkoherde under hösten 2017.

Christina Odenberg är ett välkänt och välrenommerat namn i Svenska kyrkan, inte minst i Lunds stift, där hon var biskop under en tio-årsperiod 1997-2007. Dessförinnan var Christina församlingspräst och kyrkoherde i Österåker-Östra Ryds pastorat (Stockholms stift) under många år, och har alltså en mycket god erfarenhet av att leda ett församlingsarbete. Förutom en rad förtroendeuppdrag på nationell och internationell nivå i Svenska kyrkan har Christina Odenberg alltid varit mån om att behålla kontakten med det vanliga församlingslivet: hon gillar att leda gudstjänster och åtar sig gärna dop, vigslar och begravningar, kyrkans vardagsliv.

Christina Odenberg kommer att vara tillförordnad kyrkoherde i församlingen under perioden 14/8 2017 – 31/1 2018. Därefter räknar vi med att den nya ordinarie kyrkoherden ska börja sin tjänst.

Rekryteringsprocessen av ny kyrkoherde tar sin början under augusti – september. Avtackning av nuvarande kyrkoherde, Richard Aspegren, sker söndagen den 27 augusti i Falsterbo kyrka med efterföljande mingelkalas i Församlingshuset vid Skoltorget.

Välkommen Christina till Skanör Falsterbo församling!