Foto: Johan Törnqvist Sandelius

Skanörs kyrkogårdar

Skanörs gamla kyrkogård  ligger runt om kyrkan. De gamla kistgravarna är placerade i sanden och omges av buxbomhäckar. Skanörs urnlund ligger ut mot Skanörs Borgruin. Urngravarna är placerade i sammanhängande gräsmatta. 

Skanörs gamla minneslund  finns inne på gamla kyrkogården. Beläget nära det gamla ankaret.

Skanörs nya begravningsplats - S:t Olofs kyrkogård - ligger vid Knävångsgatan. Denna kyrkogård är endast planerad för urngravar. Anhöriga kan välja ut en gravrätt på någon av de fyra gravkvarter som är färdigställda. Det finns möjlighet att utöka med ytterligare gravkvarter vid behov. Gravrätterna är placerade i sammanhängande gräsmatta, som inte avgränsas av häckar.

Skanörs nya minneslund  ligger vackert placerad på Skanörs nya begravningsplats - S:t Olofs kyrkogård, åt öster med utsikt mot havet.