Foto: Jonas Norén

Kyrkoherdemottagning söndagen den 8 mars

Skanörs kyrka

Maggie Signäs tas emot som ny ordinarie kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling. Högmässan leds av kontraktsprost Iva-Katarina Kummer. Efter högmässan inbjuds det till mingel i Skanörs församlingshus. Där finns möjlighet för den som önskar att hålla tal.

Söndagen den 8 mars kl 11.00 i Skanörs kyrka

Måndagen den 25 november stod det klart – då fattade kyrkorådet efter en gedigen rekryteringsprocess enhälligt att erbjuda Margaret Signäs tjänsten som ny kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling. Margaret eller Maggie, som hon kallas, har sedan 22 juli 2019 tjänstgjort som tf. kyrkoherde i församlingen. Maggie Signäs tillträder officiellt den 1 januari 2020.

Maggie Signäs är född och uppvuxen i Malmö. Hon prästvigdes 1986 i Lunds domkyrka och har bl.a. varit kyrkoherde i Husie och Södra Sallerups församling och församlingsherde i S:t Petri församling i Malmö. Maggie kommer närmast från Svenska Kyrkans utbildningsinstitut som bl a ansvarig för den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen i Svenska kyrkan.

- Jag ser fram emot att få vara del av den resa som Svenska kyrkan i Skanör-Falsterbo just nu gör. Att tillsammans vara en plats där varje människas okränkbara värde blir tydligt och där vi tillsammans blir ett sammanhang där Livets frågor får utrymme i samtal, musik, olika grupper/verksamheter och i mässan. Själavård och diakoni är varje församlings uppdrag, att i bröd och vin, i tonerna, i orden, i delandet gestalta vad det är att vara människa just här och just nu.

- Min uppgift blir att tillsammans med Kyrkoråd, medarbetare och frivilliga medarbetare leda detta arbete. Detta är något jag ser framemot och gläds över att få vara en del av- Gud till ära och människor till hopp och glädje, säger Maggie Signäs.

Processen när det gäller rekryteringen har varit grundlig på många plan. Särskilt fokus har lagts på hela kyrkorådets delaktighet tillsammans med kontraktsprost och inte minst de fackliga organisationerna.

-Vi har fått många positiva omdömen på en väl genomförd process, säger Lars Lindmark, kyrkorådets ordförande. Det är mycket glädjande.

-Församlingen och även kyrkorådet har också haft förmånen att få lära känna Maggie under hennes drygt fem månader som tf. kyrkoherde. En alltigenom mycket positiv, glad, lösningsorienterad och framtidsinriktad person.

-Det är med stor glädje jag, kyrkorådet och församlingen önskar Maggie varmt välkommen till Skanör-Falsterbo och delar av Ljunghusen för att bygga Kristi kyrka i våra samhällen här och nu.

 

Kontaktpersoner:

Kyrkorådets ordförande Lars Lindmark 
​0701 - 47 21 62
​lars.lindmark@telia.com

Kyrkoherde Maggie Signäs
​0708 - 17 02 99
​margaret.signas@svenskakyrkan.se