Nominera kandidater till församlingsråden!

Blir en del av den nya organisationen för Näsets pastorat.

I varje församling i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Nu är det dags att nominera kandidater.

Söndagen den 16 oktober hålls ett nomineringsmöte i Skanör-Falsterbos församling och söndagen den 23 oktober hålls ett nomineringsmöte i Höllvikens församling. Där kan du nominera någon som du vill ska sitta i församlingsrådet.

Nomineringsblanketten finns som en pdf längst ned på den här sidan. Den kan du ladda ned och skriva ut. Du kan även hämta blanketten i någon av församlingarnas kyrkor eller församlingshus.

Vad är ett församlingsråd?
Församlingsrådet fungerar som styrelse i församlingen och är en länk till församlingens medlemmar. Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling samt beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst. Församlingsrådet deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet, utser kyrkvärdar och inventarieansvarig. Vidare är det församlingsrådet som beslutar om församlingskollekter och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst samt godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnad. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter.

Församlingsråden kommer att utöver kyrkoherde eller församlingsherde vardera bestå av 6 ledamöter och 3 ersättare. Mandatperioden är 2023–2025.

Vem kan nominera?
Den som har rösträtt i kyrkovalet kan nominera kandidater till församlingsrådet i den församling där man är bosatt. Rösträtt har den som är medlem i Svenska kyrkan, har fyllt 16 år och är folkbokförd i församlingen.

Vem kan nomineras?
Den som nomineras ska vara medlem i Svenska kyrkan, döpt, ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i någon av församlingarna i (det blivande) Näsets pastorat. Den som nomineras som kandidat till församlingsrådet bör vara aktiv i församlingslivet i den aktuella församlingen.

Bild av nomineringsblankett

........................................

Nominering till Skanör-Falsterbos församlingsråd
söndagen den 16 oktober

Efter gudstjänsten kl. 11 i Skanörs kyrka söndagen den 
16 oktober bjuds alla till Skanörs församlingshem för kyrklunch. 
Kl. 13.30 startar nomineringsmötet där man kan nominera kandidat till församlingsrådet i Skanör-Falsterbo församling genom att överlämna ifylld nomineringsblankett. 
Varmt välkommen!

......................................

Nominering till Höllvikens församlingsråd söndagen den 23 oktober

Efter gudstjänsten kl. 11 i Stora Hammars kyrka söndagen den 23 oktober bjuds alla till Kyrkans hus för kaffe och tårta. Kl. 12.30 startar nomineringsmötet där man kan nominera kandidat till församlingsrådet i Höllvikens församling genom att överlämna ifylld nomineringsblankett. 
Varmt välkommen!

.......................................

Vad händer sedan?
De nominerade namnen med underlag om erfarenheter och specifika intresseområden från nomineringsblanketten överlämnas sedan till interimsdelegerade (blivande kyrkofullmäktige för Näsets pastorat) för beslut. De ska ta hänsyn till nomineringarna, men nomineringarna är inte bindande.

Vi som anordnar nomineringsmötena gör det på uppdrag av interimsstyrelsen (blivande kyrkorådet för Näsets pastorat). Kontakta oss gärna om det är något du undrar över.

Anita Lilliecrantz-Norén 
anita@axeltofta.se

Ingela Lindholm 
ingela.lindholm@svenskakyrkan.se

Annika Skörvald 
annika@skorvald.se

Birgitta Tengqvist 
birgittatengqvist@hotmail.com

Ladda ned nomineringsblankett