Lutheraftnar

Vill du veta mer om Martin Luther?

Eftersom det är jubileumsår erbjuder församlingen sex stycken Lutherkvällar i Falsterbo församlingshus mellan kl.18.00 – 21.00

Ansvarig för kvällarna är Anna Gustafsson, Carina Samuelson,
Richard Aspegren och Mathilde Karlgren.


21/9 Bordssamtal med gemensam måltid.
19/10  Hur var Luther som son, familjefar och make?
12/11  Luthermässa.