Ledig tjänst: Präst

Kommminister 100%

Skanör Falsterbo församling söker komminister 100% 

SKANÖR-FALSTERBO - EN PLATS DÄR HIMMEL MÖTER HAV och JORD

Underbar natur med stränder, parker och ett fantastiskt rikt fågelliv omsluter en unik blandning av småhus och villor med närhet till skolor, service och goda kommunikationer. Som två utropstecken reser sig våra ståtliga medeltida kyrkor med anor från 1200- och 1300-talet. Församlingen har sexton anställda, ett engagerat kyrkoråd samt många engagerade kyrkvärdar och ideella medarbetare.

Skanör Falsterbo är en församling som har stått och står inför utmaningar. Församlingen har just rekryterat kyrkoherde och skall under våren fortsätta samtal och arbete kring att bygga församling och arbeta fram församlingens församlingsinstruktion. Vi kommer också arbeta vidare med gudstjänstutveckling och gudstjänstarbete, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling mm.

I SF finns en trogen gudstjänstfirande församling. Församlingen har många kyrkliga handlingar, livets gudstjänster, framförallt på sommarhalvåret då församlingen ökar från 7 500 boende till 30 000 sommarboende. Verksamheter sjuder dock av liv året om. 

Prästtjänst 100% - framförallt med inriktning vuxenverksamhet

I befattningen ingår att tillsammans med övriga medarbetare fundera kring församlingens verksamheter, tillsammans med diakon engagera frivilliga på olika sätt, leda pilgrimsgrupp mm. Tillsammans i arbetslaget behöver vi ta helhetsperspektiv på arbetet i församlingen och där ingår också vuxenväxt och vuxenverksamhet i helhetstänket att vara församling.

Skanör med Falsterbo är en tätort och kommundel i Vellinge kommun i Skåne. Den utgörs av de under 1900-talet sammanvuxna, och sedan 1754 gemensamt styrda, medeltida småstäderna Falsterbo och Skanör, som dock fortsatt utgör två olika postorter, samt skilda geografiska orter. Storlek: 7.300 året-runtboende, som flerdubblas sommartid, 5.500 kyrkotillhöriga, 2 medeltida kyrkor, 2 församlingshus och ca 16 anställda.

Befattningen är inte färdigdefinierad, eftersom vi vill att det också  skall finnas en öppenhet för vem Du är och vad Du kan bidra med in i församlingens verksamhet.

Vi söker Dig som vill arbeta i team och samtidigt har förmågan att arbeta självständigt, som har integritet, som har engagemang och intresse i att möta människor på olika sätt i olika mötesplatser och som vill gestalta att vara kyrka just här.

Tjänsten kräver körkort och bil.

Vi behandlar ansökningarna fortlöpande – sista ansökningsdag är 1 februari 2020.

Välkommen med din ansökan och CV samt referenspersoner till:
Skanör-Falsterbo församling, Kyrkogatan 5 B, 23939 Skanör
eller:
skanor-falsterbo.forsamling@svenskakyrkan.se  
Märkning  ”Komminster”

Intervjudatum med personalgrupp är den 11 februari.
Intervjudatum med Kyrkorådet är den 23 februari. 

Upplysningar lämnas av kh Maggie Signäs tel. 0708 – 17 02 99
margaret.signas@svenskakyrkan.se

Fackliga företrädare:
KyrkA: Fredric Liljeberg 0703 - 49 26 84
fredric.liljeberg@svenskakyrkan.se

Vision:  Anders Christenssen 040 - 279 025
anders.christensson@fv.vision.se