Foto: Julia Åberg

Kyrkorådets ordförande om beslutet

Här kan du läsa Ingela Lindholms tankar om sammanslagningen.

Det är med stor förvåning vi tagit emot beskedet att vår församling inte får vara kvar i sin nuvarande form.

Den senaste tiden har inneburit ett stort arbete med att få till stånd de förändringar vi ansåg nödvändiga för att säkra församlingens överlevnad, och vi har varit väldigt nöjda med hur väl alla hjälpts åt och stöttat varandra. 


Nu går vi en osäker framtid till mötes, och först och främst måste vi sätta oss ned och gå igenom vad beskedet får för praktisk betydelse. VI måste även se över ifall det finns något mer vi kan göra. 


Jag vet att det här beskedet innebär en stor sorg för många, och vi förtroendevalda ska göra vårt allra bästa för att hitta en väg framåt från där vi står just nu. 

Ingela Lindholm, ordförande kyrkorådet.